De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl
Zorg

Iedere leerkracht is eindverantwoordelijk voor de zorg in zijn of haar groep.
Zorgleerlingen noemen wij alle leerlingen die uitvallen of opvallen met taal, lezen, rekenen of op sociaal-emotioneel gebied. Voor al deze kinderen wordt een handelingsplan gemaakt.
De leerkracht doet dit in overleg met de intern begeleider en bespreekt het handelingsplan met de ouders. Indien ouders vragen hebben die de leerkracht niet kan beantwoorden of er moet een ander traject gestart worden, volgt direct een gesprek met de intern begeleider erbij. 
De intern begeleider beslist over handelingsplannen en externe trajecten, behoudt het overzicht over alle zorgleerlingen van groep 1 t/m 8 en zorgt ervoor dat de ouders niet ieder jaar het gevoel krijgen weer opnieuw te moeten beginnen. Indien wij als school een kind niet meer verder kunnen begeleiden, zullen we in overleg met de ouders de hulp van onze onderwijsbegeleidingsdienst inschakelen. Als de grenzen aan de zorg zijn bereikt en wij het kind echt niet meer zouden kunnen begeleiden, gaan we samen met de ouders op zoek naar een geschikte school voor het kind.
Een aantal zaken die wij in het kader van de extra zorg bieden, zijn:


Schrijfdans
In de kleutergroepen wordt schrijfdans gegeven. Alle kinderen komen aan bod. De schrijfdanslessen worden in 5 blokken aangeboden. In elk blok volgen 6 kinderen uit een kleuterklas schrijfdans. Juf Sandy oefent spelenderwijs op muziek met de kinderen verschillende schrijfbewegingen. U krijgt als ouder een mailtje van de leerkracht als u kind mee gaat doen met een blok schrijfdanslessen. De tekeningen die de kinderen tijdens de lessen maken krijgt u mee naar huis zodat u met uw kind kan praten over de les die u kind dezelfde dag heeft gehad.


M
RT (motorische remedial teaching)
Op maandagochtend verzorgt onze vakdocente Manon Vaartjes MRT lessen. De leerkracht bespreekt met de Intern Begeleider een leerling waar uit blijkt dat het op motorisch gebied een achterstand heeft opgelopen of hiaten heeft in de motorische ontwikkeling. De Intern Begeleider bekijkt welke leerlingen in aanmerking komen voor een MRT screening. Manon screent de kinderen en bepaalt in overleg met de Intern Begeleider welke kinderen (vanaf 5 jaar) er gedurende een schooljaar 45 minuten per week MRT les krijgen bij ons op school. Tijdens deze lessen oefenen de kinderen op verschillende manieren de grove en fijne motoriek.
       
Op onze school zijn twee leerkrachten aanwezig, die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde onderdelen van de zorg, namelijk:
        - de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen
        - kindercoaching
Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.