De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl
Vakken

In de ochtenden zullen voornamelijk taal, lezen en rekenen aan bod komen. Vanaf de kleutergroepen werken we voor deze vakken met methodes die, samen met het leerlingvolgsysteem, de basis zijn voor de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 en de ontwikkeling van de kinderen.

Taal/lezen: Schatkist (kleuters), Veilig Leren Lezen (gr. 3), Taal actief (gr. 4 t/m 8)
Technisch lezen: Estafette (gr. 3 t/m 8)
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
Spelling: Taal actief (gr. 4 t/m 8)
Methodes Rekenen: Pluspunt (gr. 3 t/m 8), Schatkist (kleuters) + aanvulling
Schrijven: Pennenstreken (gr. 1 t/m 8)

In de middagen komen de traditionele zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur), verkeer, science (techniek en wetenschappen) en de expressievakken (handvaardigheid, muziek, tekenen, drama, dans, toneel) aan de orde. Deze vakken zullen veelal in projectvorm geïntegreerd worden
, waarbij de kinderen vooral ontdekkend en op hun eigen niveau bezig zullen zijn. Voor deze vakken schaffen we ook methodes aan, die vooral als bronnenboeken gebruikt zullen worden.
Daarnaast wordt er structureel Engels gegeven vanaf groep 1.

Zaakvakken: Tijdzaken, wereldzaken en natuurzaken (gr. 5 t/m 8)
Verkeer: Klaar...over (gr. 3 t/m 7)
Expressie: Moet je doen (gr. 1 t/m 8)
Engels: Take it easy (gr. 1 t/m 8)

Op verschillende momenten wordt er structureel gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hierin is het team geschoold en wordt gebruik gemaakt van de technieken van de Kanjertraining. Zeker ook voor de speciale begeleiding van meer- en hoogbegaafden en hoe zij om moeten leren gaan met hun hoogbegaafdheid is veel aandacht.

Sociaal-emotioneel:  Kanjertraining

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.