De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl
Uitvoering

Kleuteronderwijs
In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema's. Binnen de thema's bespreken we alle onderwerpen en leggen we verbanden. Ondertussen werken we aan de woordenschatontwikkeling van de kinderen, de algemene ontwikkeling en ontwikkeling van de motoriek. Binnen de thema's wordt rekening gehouden met het niveau van de kinderen. Dit komt zoveel mogelijk tijdens de instructie aan de orde, maar zeker in de verwerking. De leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Als bijzonderheid geven we vanaf groep 1 aan alle kinderen Engels. Uiteraard begint dit heel eenvoudig met woordjes, maar al snel gaan de kinderen korte zinnen maken.
Verder wordt er in de groepen 1 t/m 8 gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling met de Kanjertraining. En ook worden er vanaf groep 1 t/m 8 Filosofielessen gegeven.

Groep 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 is er een duidelijk verschil in het programma van de ochtenden en middagen.
's Morgens wordt er in alle groepen gewerkt aan taal, lezen en rekenen. Hier besteden we ruim aandacht aan, omdat dit de basis vormt voor alle vervolgscholing. Dit is voor alle kinderen van belang. Ieder kind kan in deze tijd binnen marges op zijn of haar eigen niveau en tempo werken.
In de middagen werken we vooral projectmatig aan wereldoriëntatievakken, science en expressievakken.
Daarnaast zullen de Engelse lessen steeds intensiever worden.