De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl
Beleid & protocollen     
    
Bij het schoolreglement horen protocollen, een aantal is hieronder te vinden.
Klik op het onderwerp waarin u geïnteresseerd bent en/of meer van wilt weten.


- Opzet Plusgoep
- Huiswerkbeleid
- Protocol inzage leerlingdossier
- Protocol grenzen aan de zorg
- Protocol medicijnverstrekking
- Protocol anti pesten