De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl

Ons Onderwijs

Basisschool Da Vinci is een school voor alle kinderen. Er wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van leerlingen die minder of meer dan het gemiddelde niveau aankunnen. Aan de school is een talentbegeleider verbonden die over expertise beschikt om leerkrachten te begeleiden bij het onderwijsleerproces voor de meerbegaafde kinderen.

We willen het maximale uit alle kinderen halen en we geven alle kinderen de ruimte om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen.

Het allerbelangrijkste vinden we dat alle kinderen gemotiveerd, gelukkig, sociaal vaardig, zelfstandig en met een goede werkhouding naar het voortgezet onderwijs gaan.

Uitgangspunt hierbij is het gegeven dat ieder kind talenten heeft. Deze talenten moeten worden ontwikkeld en worden ingezet bij het verbeteren van hun eigen zwakke punten. We willen niet dat kinderen alleen maar moeten werken aan hun zwakke punten, want dat heeft een negatieve invloed op hun motivatie, geluk en werkhouding.


Basisschool Da Vinci heeft een duidelijke structuur, waar de ochtenden worden gebruikt om taal, lezen en rekenen op een hoog niveau te krijgen en waar in de middagen gewerkt wordt aan aardrijkskunde, geschiedenis, en natuuronderwijs. Daarnaast zijn ook de vakken handvaardigheid, muziek, drama en tekenen een vast onderdeel op het middagrooster.
Verder wordt vanaf groep 1 Engels gegeven en er is tijd gereserveerd voor filosofie.
Sociale vaardigheden worden getraind met behulp van de technieken van de Kanjertraining.

Om dit alles goed tot uitvoering te brengen, staan normen en waarden hoog in het vaandel, wat zorgt voor vertrouwen en veiligheid. 

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.