De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl
Onderwijsresultaten

Wij hanteren op school het CITO LOVS-systeem (Leerling- en onderwijsvolgsysteem). Binnen dit landelijke genormeerde systeem maken alle leerlingen van de groepen 1 t/m 7 halverwege het schooljaar de M-toetsen (midden) en aan het einde van het schooljaar de E-toetsen (eind) op de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. In de kleutergroepen worden toetsen gemaakt voor taal en rekenen.
Groep 8 vormt een uitzondering. De leerlingen van dit leerjaar maken in november de B8 toetsen en in april buigen
zij zich over de bekende CITO Eindtoets.

De resultaten van de halfjaarlijkse toetsen geven een goed beeld van de ontwikkeling van de individuele leerlingen ten opzichte van de leerlingen in de rest van het land. Hiernaast leggen we de resultaten die behaald zijn op de methode gebonden toetsen. Deze gegevens samen zorgen voor een compleet beeld van de ontwikkeling van de individuele leerlingen en de school als geheel.

Met grote tevredenheid presenteren wij u het rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat door de inspectie is opgemaakt na het 4 jaarlijkse kwaliteitsonderzoek op onze school op 18 april 2016.

 

We zijn heel tevreden, omdat het rapport heel duidelijk aangeeft dat het schoolteam enorm betrokken is bij de school en graag nog meer wil verbeteren.

De eindopbrengsten ( dit betekent het niveau van de leerlingen die in groep 8 de school verlaten ) is de afgelopen drie jaar voldoende en de sociale opbrengsten zijn zelfs als “goed” beoordeeld!

Uit de gesprekken die de inspecteur met ouders, leerkrachten en leerlingen heeft gevoerd, kwam naar voren dat het schoolklimaat voldoende is en onze school een veilige school is. Dit laatste aspect werd ook met “goed” beoordeeld.

Op alle aspecten die de inspectie onderzoekt scoort de school een voldoende of zelfs goed, daar zij we natuurlijk erg trots op! Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten geformuleerd.

Om onze school op een aantal aspecten van voldoende naar goed te verbeteren, hebben we een aantal tips ontvangen waar we zeker enthousiast me aan de slag gaan om ons onderwijs aan de kinderen op een nog hogere kwaliteit te krijgen.

 

Om het gehele rapport te lezen klikt u hier: Inspectierapport

Om de samenvatting te lezen klikt u hier: Samenvatting

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.