De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl

Ouderraad

De Ouderraad (OR) telt momenteel 10 enthousiaste moeders;Irma Schutjens
Anoukh Johannes
Soraya Mulders
Tineke Krijgh
Linda Walther
Monique Schenk
Jaimie Nieuwenkamp
Dayelle van der Ven
Marlies Nieland
Sarita Binda                                       

voorzitter
penningmeester
secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

 
... en wat doen wij nu eigenlijk?

De Ouderraad is een groep enthousiaste ouders, die de school ondersteunt door te helpen bij de organisatie
en uitvoering van diverse activiteiten.
De Ouderraad denkt mee over de over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De Ouderraad helpt
gedurende het schooljaar met het organiseren van diverse activiteiten. Wij nemen daarom actief deel aan
de diverse werkgroepen, zoals:

 • Kinderboekenweek
 • Halloween
 • Sinterklaasfeest 
 • Kerstviering
 • Sponsorloop
 • Pasen 
 • Sportdag en andere sportactiviteiten
 • Avondvierdaagse
 • Zomerfeest
 • Schoolreisje
 • Het afscheid van groep 8

Regelmatig komen we bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen hebben als doel het functioneren
van de werkgroepen te volgen en elkaar te ondersteunen met goede tips en ervaringen. De uitstraling van
de school heeft een impact op u als ouders, maar ook op de stemming van uw kind. Samen met de
schoolleiding zoeken wij dan ook steeds naar mogelijkheden om die te verbeteren.
Kortom, wij doen ons best om samen met het team alle kinderen een leerzame, maar vooral ook
gezellige basisschooltijd te bezorgen. Daar staan en gaan we voor!

De OR legt financiële verantwoording af bij de directie en de MR. Wij zijn altijd op zoek naar sponsors
zodat we de ouderbijdrage zo laag mogelijk kunnen houden. Wilt u op deze manier een bijdrage leveren
of kunt u ons op een andere wijze ondersteunen, neem dan contact op met de voorzitter.

Hulp
Bij een aantal activiteiten kan een werkgroep hulp gebruiken. In dat geval nemen de klassenouders
contact met u op. Schroom niet om uw hulp aan te bieden! Mocht u nog vragen hebben over een activiteit
of u heeft een goed idee om een bepaalde activiteit vorm te geven dan kan dat aan de OR doorgegeven
worden. Indien u mee wilt helpen of meer informatie wilt over de OR, kunt u met de voorzitter
contact opnemen or.davinci@hotmail.com

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.