De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl

De oudergeleding   

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben Marja Krosenbrink en mijn zoon Mike zit in groep 3C van Da Vinci. Wat mij tot nu toe opvalt aan de school is het open en vriendelijke karakter. Kinderen worden echt opgemerkt door leerkrachten, ondanks dat de school in leerlingenaantal een grote school is. Een veilige, vriendelijke en open omgeving waar ieder individu er toe doet, is naar mijn idee essentieel voor een goede ontwikkeling van ieder kind. Ik wil hieraan mijn steentje bijdragen en doe dat via de MR. Ik ben zelf docent geweest in het hoger onderwijs (Hogeschool Leiden). Ondanks dat studenten een stuk ouder zijn, hebben ook zij een goede en veilige omgeving nodig om te kunnen leren. Naast het geven van onderwijs heb ik ook ervaring met medezeggenschap en vervul ik op dit moment een managementfunctie in het onderwijs. Ik wil mijn ervaring in de MR inzetten en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de Da Vinci.                                                                                                                                 

                                                                                        
                                   
   Mijn naam is Anoukh Johannes en ik ben de trotse moeder van Joost (groep 5C) en Saar groep (3A). Naast het moederschap ben ik met veel plezier werkzaam als HR Adviseur bij mbo Rijnland. Tot nu heb ik de afgelopen 2 jaar deelgenomen aan de ouderraad, het laatste jaar in de rol van penningmeester. Ik vind het ondanks mijn drukke baan enorm belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Onderwijs is een van de belangrijkste thema’s in onze samenleving. De koers van de school, de keuzes die zij maken zijn van grote invloed op onze kinderen en onze samenleving. In mijn visie is een school niet alleen opgebouwd uit docenten en directie, de school wordt ook gemaakt door de ouders en de kids die betrokken zijn. Samen maak je een school. Vanuit mijn kennis die ik heb van het onderwijs en de organisatie daaromheen denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de medezeggenschapsraad van OBS Da Vinci. Ik ben een makkelijk te benaderen enthousiast persoon en sta hierdoor open voor ieders inbreng om het onderwijs van onze kids te verbeteren.                                                                                                                
    

Ik ben Doriene Knuiman, getrouwd en moeder van Maud (6B 2017/2018). Wij wonen in Seghwaert, maar hebben destijds bewust voor de Da Vinci gekozen. Ons doel is altijd geweest om onze dochter een schooltijd te geven waar ze later met veel plezier en warmte aan terug denkt. Tot op heden denk ik, mede dankzij de leerkrachten, dat we dat doel wel gaan halen.

Inmiddels zit ik ruim een jaar in de MR. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen door mee te denken over het reilen en zeilen op school en duidelijk te maken dat iedere ouder gehoord mag worden. Het is belangrijk dat ouders gaan beseffen hoe belangrijk het is om eventuele zorgen met de MR te delen. Een goede wisselwerking tussen Da Vinci en de ouders is een vereiste om er voor te zorgen dat de school het open en vriendelijke karakter kan behouden en onze kinderen kunnen leren en zich ontwikkelen in een goede en veilige omgeving.                                                                                                                

                                                                  

                    

        

       

Mijn naam is Nadia van der Valk, 35 jaar oud en moeder van twee kinderen. Namelijk, Tycho uit groep 3a en mijn jongste zoon heet Milan en is 3 jaar. Ik werk zelf elf jaar in het basisonderwijs in Voorburg. Met veel plezier werk ik in

de middenbouw en ik vind het fantastisch om kinderen te motiveren tot leren en zich te ontwikkelen tot een eigen individu. Ik heb op mijn werk een aantal jaren in de MR gezeten en vond het niet meer dan normaal om mij kandidaat te stellen voor de school van mijn kinderen. Op deze manier probeer ik mijn steentje bij te dragen en de school te helpen met groeien en ontwikkelen naar een school waar ieder kind tot zijn recht komt en met veel plezier naar toe gaat.
                                                                                                                              

        

                           

Mijn naam is Wilco van der Wel. Vader van Thijmen van der Wel uit groep 5C. Ik ben getrouwd met Brigitta en wij hebben nog twee oudere dochters Amy en Kirsten.
Zelf ben ik in het dagelijks leven bezig met business development voor een regionale ICT dienstverlener, UNO, in Rijswijk. Daarnaast ben ik betrokken bij initiatieven op gebied  van ICT, in het bijzonder cyber security. Zo ben ik lid van de stuurgroep P@CT (Partner in Action for Cyber Talent/ ROC Mondriaan) en ben ik MR lid geweest bij het Oranje Nassau college.
Zelf ben ik geboren en getogen in Zoetermeer maar tijdens en na de studie buiten Zoetermeer gewoond. Inmiddels wonen we al weer enige jaren in Zoetermeer. Omdat ik het makkelijk vindt om commentaar te geven en niets te doen en omdat in mijn visie ouders ook een verantwoordelijkheid hebben richting de school ben ik lid geworden van de MR bij OBS Da Vinci.
Voor onze kinderen wil ik graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van OBS Da Vinci zowel qua onderwijskundig als sociaal aspect. Als MR lid kan ik dan meedenken over beleidsmatige zaken en een bijdrage leveren aan een stimulerende en veilige omgeving voor een gezonde ontwikkeling van onze kinderen. 
                                                                                                                                                  

                                                            


       
De personeelsgeleding

Mijn naam is Angela Hoefnagel en ben de leerkracht van groep 2a. Ik werk inmiddels 6 jaar op Da Vinci.

Dit is het 4e jaar dat ik in de MR zit en ik vind het fijn om inhoudelijke zaken met betrekking tot onze school te bespreken met ouders. Ook ben lid van de GMR namens onze school.

       
                                                                                                                                  
        
Angela Hoefnagel  
                   

Mijn naam is Gert Rog en ben leerkracht van groep 7B en vanaf schooljaar 2013 MR lid. De MR is voor mij een overlegorgaan waarin de belangen van ouders en leerkrachten samen worden gebracht om te komen tot een goed pedagogisch en didactisch beleid. Daarbij kunnen we in de MR uw inbreng goed gebruiken.
                   

                               Gert Rog
              
                                  

Hi, ik ben Celine Sandifort en ik ben de leerkracht van groep 3c.

Zelf ben ik sinds 5 jaar werkzaam op deze school en dit is voor mij het eerste jaar in de MR.

Ik vind het leuk om samen met ouders na te denken over beleidszaken met betrekking tot onze school.

Samen maken wij de Da Vinci een plek waar ieder kind later met veel plezier aan terug denkt.         
                                                                                                                                  
        
  Celine Sandifort
Ik ben Jessica Seiffers en dit is mijn 4e jaar op basisschool Da Vinci. Tijdens de MR-vergaderingen vertegenwoordig ik mijn collega's. Ik deel dan ook graag ideeën en gedachten die collega's en ouders hebben over zaken rondom de school. Ik vind het belangrijk dat leerkrachten samen met ouders over beleidszaken meedenken.                
                       

      

        Jessica Seiffers   

                    

 Mijn naam is Lisette van Santen..