De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl

De raden

Zonder de hulp van ouders en kinderen kunnen we het lang zo leuk niet maken op school als we zouden willen.
De school wil zoveel mogelijk voldoen aan de behoefte van ouders en kinderen. Daarom is het belangrijk dat ouders en kinderen inspraak hebben in wat er allemaal gedaan wordt op school.

De Ouderraad (OR) is belangrijk, omdat deze over alle sportactiviteiten, feesten en culturele activiteiten op school meedenkt, helpt organiseren en financieel of in mankracht ondersteunt.

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft formeel inspraak in het te voeren beleid op school. Hierin zitten vijf gekozen ouders en vijf leerkrachten, die meepraten over de koers die de school vaart.

De Leerlingenraad (LR) is belangrijk voor alle kinderen én leerkrachten. Hierin zit uit iedere groep één door medeleerlingen democratisch gekozen leerling. Eens per maand komt deze raad bij elkaar om te praten over wat speelt onder de kinderen. Zij mogen vragen stellen aan de adjunct-directeur en wensenlijstjes inleveren.

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.