De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl

Onderwijs visie

Basisschool Da Vinci is een school met pit en ambitie, gelegen in de wijk Oosterheem.

Op hoofdlijnen zijn wij:

  • een reguliere basisschool met kinderen op alle niveaus en aandacht voor iedereen die het nodig heeft. Dus ook voor meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen
  • een school waar het hele team getraind is in de omgang met hoogbegaafde kinderen, maar ook waar zorg aan zwakke kinderen geboden wordt
  • een school die kinderen gelukkig, gemotiveerd, sociaal vaardig, zelfstandig en met een goede werkhouding naar het voortgezet onderwijs stuurt
  • een school waar kinderen zich op hun eigen niveau maximaal kunnen ontwikkelen. Dat betekent extra individuele zorg voor uitvallers en opvallers
  • een school waar alle kinderen vanaf groep 1 Engels krijgen
  • een school waar het ontwikkelen van de talenten van alle kinderen door veelal projectmatig werken aan zaakvakken en expressievakken voorop staat
  • een school waar normen en waarden hoog in het vaandel staan, wat zorgt voor vertrouwen en veiligheid
  • een school die bijzondere vakken aanbiedt zoals science (wetenschap en techniek) en filosofie 
  • een school met een continurooster en die het openstellen van de school vanaf 7.30 uur om aan praktische opvangbehoeften van ouders tegemoet te komen, heel normaal vindt