De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl

Onderwijs visie

Basisschool Da Vinci is een school met pit en ambitie, gelegen in de wijk Oosterheem.

Op hoofdlijnen zijn wij:

  • een reguliere basisschool met kinderen op alle niveaus en aandacht voor iedereen die het nodig heeft. Dus ook voor meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen
  • een school waar het hele team getraind is in de omgang met hoogbegaafde kinderen, maar ook waar zorg aan zwakke kinderen geboden wordt
  • een school die kinderen gelukkig, gemotiveerd, sociaal vaardig, zelfstandig en met een goede werkhouding naar het voortgezet onderwijs stuurt
  • een school waar kinderen zich op hun eigen niveau maximaal kunnen ontwikkelen. Dat betekent extra individuele zorg voor uitvallers en opvallers
  • een school waar alle kinderen vanaf groep 1 Engels krijgen
  • een school waar het ontwikkelen van de talenten van alle kinderen door veelal projectmatig werken aan zaakvakken en expressievakken voorop staat
  • een school waar normen en waarden hoog in het vaandel staan, wat zorgt voor vertrouwen en veiligheid
  • een school die bijzondere vakken aanbiedt zoals science (wetenschap en techniek) en filosofie 
  • een school met een continurooster en die het openstellen van de school vanaf 7.30 uur om aan praktische opvangbehoeften van ouders tegemoet te komen, heel normaal vindt
Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.