De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl

Peuterochtend

De peuterochtenden zijn er voor kinderen vanaf 3 jaar. Bij een peuterochtend kan uw kind een kijkje komen
nemen in de kleuterklas. Uw kind krijgt les van een juffrouw uit groep 1.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor de peuterochtend, neemt u dan telefonisch contact op met
het secretariaat telefoon 079-5939714 of email
l.vanderlinde@opoz.nl.

De data voor het schooljaar 2018/2019 zullen bij de start van het nieuwe schooljaar op de website staan.