De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl
Aanmelden

Indien u uw kind geplaatst wilt hebben op basisschool Da Vinci of interesse heeft in de school, kunt u
contact opnemen met het secretariaat voor een afspraak, l.vanderlinde@opoz.nl
  en/of
tel.nr. 079-5939714. 

Om de aanmelding te bespoedigen klikt u
hier om het daarvoor bestemde formulier te d
ownloaden.
Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier kunt u inleveren.

Belangrijk!
  • Vergeet niet een werkend emailadres zorgvuldig te noteren op het formulier! Anders ontvangt u geen
    post en loopt u mogelijk allerlei informatie mis.

Wennen

Om alvast te wennen mogen kinderen die drie jaar en tien maanden oud zijn 10 dagdelen, voorafgaand
aan hun vierde verjaardag, een ochtend lessen volgen in de klas.
Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging voor het maken van de
wenafspraken. U kunt hiervoor contact opnemen met de groepsleerkracht.

In de maand december en in de laatste maand van het schooljaar is het vanwege de drukke werkzaamheden
niet mogelijk de kinderen te laten wennen.
Kinderen die in de maanden juni, juli en augustus vier jaar worden starten in het nieuwe schooljaar
en hebben geen wenmomenten.